Publications

Interview with Iris Ollech: Frankfurter Rundschau, 26.09.14

Article Iris Ollech, in: Spektrum der Mediation, Ausgabe Nr. 54

Article Iris Ollech, in: Spektrum der Mediation Ausgabe Nr.50